vietnamese

  1. Draken (VN)

    Vietnamese Members Thread

    Xin chào các bạn, mình là Moderator (Quản Trị Viên) Việt Nam. Các bạn nào ở Việt Nam vào đây để giao lưu hoặc nêu ra các thắc mắc bạn đang gặp phải để mình có thể giải quyết cho các bạn nhé. Và trong Forum này, có thể các bạn đã biết (hoặc chưa :v) chúng ta có 1 Modder người Việt là @LongNVT...