vietnamese

  1. Vietnamese Members Thread

    Hiện tại mình đã nghỉ làm Mod khá lâu rồi và chức vụ đó cũng không còn tồn tại ở trong đây nữa (Có thể đã thay thế bằng Platinmods Testing Team rồi) cho nên giờ mình không hỗ trợ như Staff được nữa :). DANH SÁCH CÁC WEBSITE HAY GROUP CHAT (Zalo, Fb... vv) tự nhận bọn nó là staff của PMT và đem...