New profile posts

B có thể bỏ chút thời gian làm bản mod cho AU 2 của VTC mới ra không ạ? Tại vì mình thấy bản của thái hay indo gì đó do bạn mod. Cám ơn nhiều ạ !
Dear Creator, welcome)) I have a question, you can help me with this.Why can't I download the file, says that put like, put like, and the file can not download