Private Server OMG 3Q (PRIVATE SERVER)Yuliagutin

New On The Block
Jan 1, 2019
3
2
3
24
Indonesia
View attachment 7558

Game: OMG 3Q
Version: Latest
Language: Chinese or Viet
Root: No

InGame Details

# VIP 14
# 8 TR 8 KNB ( Dont know wut plz check in game )
# Full Event

How to register

Use vpn to change your ip to china, choose the left box to resign (usernames-pass-retype pass-email), game in china, vip 14, 8.8 mil KNB(it gives everything)

Steps

# Download Apk
# Install & Play


Download Untested:

[Hidden content]

Please Reply VOUCH or LIKE.
 

Yuliagutin

New On The Block
Jan 1, 2019
3
2
3
24
Indonesia
Thx

View attachment 7558

Game: OMG 3Q
Version: Latest
Language: Chinese or Viet
Root: No

InGame Details

# VIP 14
# 8 TR 8 KNB ( Dont know wut plz check in game )
# Full Event

How to register

Use vpn to change your ip to china, choose the left box to resign (usernames-pass-retype pass-email), game in china, vip 14, 8.8 mil KNB(it gives everything)

Steps

# Download Apk
# Install & Play


Download Untested:

[Hidden content]

Please Reply VOUCH or LIKE.
 
Likes: dphuc
Aug 31, 2017
25
0
1
36
[QUOTE = "UnknownName, bài đăng: 36213, thành viên: 46769"] [ATTACH = full] 7558 [/ ATTACH]

Trò chơi : OMG 3Q
Phiên bản : Mới nhất
Ngôn ngữ : Tiếng Trung hoặc Tiếng Việt
Root : Không


Chi tiết trong trò chơi

# VIP 14
# 8 TR 8 KNB (Không biết đăng ký trong trò chơi)
# Sự kiện đầy đủ


Làm thế nào để đăng ký

Sử dụng vpn để thay đổi ip của bạn sang Trung Quốc, chọn hộp bên trái để từ chức (tên người dùng-pass-retype qua email), trò chơi ở Trung Quốc, vip 14, KNB 8,8 triệu (nó cung cấp mọi thứ)

Các bước

# Tải xuống Apk
# Cài đặt và chơi


Tải xuống chưa được kiểm tra :

[Nội dung ẩn]

Vui lòng trả lời VOUCH hoặc THÍCH . [/ QUOTE]